آخرین خبرها

حمایت با مسئولیت اجتماعی بیمارستان شهید چمران

    2020-09-02

    آسترازنکا مرحله نهایی آزمایش واکسن کرونا را آغاز کرد

    این شرکت دارویی بریتانیایی با استخدام ۳۰ هزار نیروی کار در آمریکا و به خدمت گرفتن داوطلبان کار در پرو…