FLUPHENAZINE

  • FLUPHENAZINE

    FLUPHENAZINE موارد مصرف: فلوفنازین در درمان اسکیزوفرنی، مانیا و نیز درمان کمکی کوتاه مدت هیجان شدید، تحریکات روانی-حرکتی،‌ اضطراب و رفتار‌های…

    بیشتر بخوانید »