ETOMIDATE

  • ETOMIDATE

    ETOMIDATE موارد مصرف: اتومیدیت یک داروی بی هوش کننده است که برای القای بی هوشی مصرف می‌ شود. هشدارها 1- مصرف اتومیدیت در…

    بیشتر بخوانید »