CLONAZEPAM

  • CLONAZEPAM

    CLONAZEPAM موارد مصرف: کلونازپام در درمان صرع کوچک که به سایر دارو ‌های ضدتشنج پاسخ نمی دهند و درمان اختلالات پانیک مصرف…

    بیشتر بخوانید »