CHLORPROMAZINE

  • CHLORPROMAZINE

    CHLORPROMAZINE موارد مصرف: کلرپرومازین در درمان اختلالات سایکوتیک نظیر اسکیزوفرنی، جنون، مانیا، درمان هیجان شدید و اختلالات روانی-حرکتی و نیز…

    بیشتر بخوانید »