(ANESTHETICS (Inhalation

 • SEVOFLURANE

  SEVOFLURANE موارد مصرف: سووفلوران برای القا و حفظ بی هوشی عمومی به  کار می‌ رود. موارد منع مصرف: در صورت وجود سابقه…

  بیشتر بخوانید »
 • NITROUS OXIDE

  NITROUS OXIDE موارد مصرف: نیتروس اکساید به  عنوان بی هوش‎کننده برای القا و ادامه بی هوشی و با مقادیر کم در اعمال جراحی…

  بیشتر بخوانید »
 • ISOFLURANE

  ISOFLURANE مـــــــوارد مصــــرف: ایزوفلوران به  عنـــــوان بی هوش‎کننده برای القا و ادامه بی هوشی مصرف می ‌شود. موارد منع مصرف: در صورت وجود…

  بیشتر بخوانید »
 • HALOTHANE

  HALOTHANE موارد مصرف: ‌ هالوتان به  عنوان بی هوش‎کننده برای القا و ادامه بی هوشی مصرف می‌ شود. موارد منع مصرف: ‌هالوتان در…

  بیشتر بخوانید »
 • ETHER

  ETHER مــــــوارد مصــــرف: اتــر به  عنـــوان داروی بی هوش کننده استنشاقی مصرف می ‌شود. موارد منع مصرف: در بیماران مبتلا به دیابت، نارسایی…

  بیشتر بخوانید »
 • ENFLURANE

  ENFLURANE موارد مصرف: انفلوران برای القا و ادامه بی هوشی و با مقادیر کم به  عنوان مسکن در طول زایمان در…

  بیشتر بخوانید »