SIMVASTATIN

  • SIMVASTATIN

    SIMVASTATIN موارد مصرف: سیمواستاتین در درمان زیادی کلسترول خون مصرف می شود. موارد منع مصرف: در بیماری فعال کبدی نباید مصرف…

    بیشتر بخوانید »