QUINIDINE

  • QUINIDINE

    QUINIDINE موارد مصرف: کینیدین در درمان آریتمی بطنی مخاطره آمیز از جمله تاکی کاردی بطنی پیوسته و درمان فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی…

    بیشتر بخوانید »