PROPRANOLOL

  • PROPRANOLOL

    PROPRANOLOL موارد مصرف: پروپرانولول در درمان آنژین صدری مزمن، پیشگیری و درمان آریتمی قلبی، کنترل زیادی فشار خون، درمان کاردیومیوپاتی…

    بیشتر بخوانید »