PROCAINAMIDE

  • PROCAINAMIDE

    PROCAINAMIDE موارد مصرف: پروکائین آمید در درمان آریتمی بطنی، به  ویژه پس از انفارکتوس قلبی و تاکی کاردی دهلیزی مصرف می شود. موارد…

    بیشتر بخوانید »