PHENYLEPHRINE

  • PHENYLEPHRINE

    PHENYLEPHRINE موارد مصرف: فنیل افرین در درمان کمی ‌فشار خون، تاکی کاردی فوق بطنی پاروکسیمال و به  همراه بی  حس کننده های موضعی به  عنوان…

    بیشتر بخوانید »