NICORANDIL

  • NICORANDIL

    NICORANDIL موارد مصرف: این دارو در درمان آنژین صدری مزمن مصرف می شود. هشدارها: مصرف این دارو ممکن است منجر  به…

    بیشتر بخوانید »