METOPROLOL

  • METOPROLOL

    METOPROLOL موارد مصرف: متوپرولول در درمان آنژین صدری مزمن، کنترل پرفشاری خون و پیشگیری از انفارکتوس مجدد میوکارد مصرف می شود.…

    بیشتر بخوانید »