ISOSORBIDE MONONITRATE

  • ISOSORBIDE MONONITRATE

    ISOSORBIDE MONONITRATE موارد مصرف: این دارو در درمان آنژین صدری مزمن مصرف می شود. هشدارها 1- در صورت وجود کم خونی شدید،…

    بیشتر بخوانید »