DISOPYRAMIDE

  • DISOPYRAMIDE

    DISOPYRAMIDE موارد مصرف: دیسوپیرامید در پیشگیری و درمان آریتمی‎ های بطنی،‌ به  ویژه پس از انفارکتوس قلبی و همچنین آریتمی فوق بطنی…

    بیشتر بخوانید »