CHOLESTYRAMINE

  • CHOLESTYRAMINE

    CHOLESTYRAMINE موارد مصرف: این دارو در درمان زیادی کلسترول و LDL خون، درمان خارش همراه با توقف نسبی صفرا و…

    بیشتر بخوانید »