TIROFIBAN

  • TIROFIBAN

    TIROFIBAN موارد مصرف: تیروفیبان برای پیش گیری از انفارکتوس میوکارد زودرس در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار یا انفارکتوس میوکارد طی…

    بیشتر بخوانید »