FACTOR VIII

  • FACTOR VIII

    FACTOR VIII موارد مصرف: این دارو برای درمان و پیش گیری خونریزی در کمبود مادرزادی فاکتور VIII (هموفیلی A)، کمبود فاکتور…

    بیشتر بخوانید »