FACTOR VIII/VON

  • FACTOR VIII/VON WILLBRAND

    FACTOR VIII/VON WILLBRAND موارد مصرف: این دارو در درمان و پیش گیری خونریزی در کمبود مادرزادی فاکتور VIII (هموفیلی A)، کمبود…

    بیشتر بخوانید »