EPTIFIBATIDE

  • EPTIFIBATIDE

    EPTIFIBATIDE موارد مصرف: این دارو برای پیشگیری از سکته قلبی در بیماران با آنژین ناپایدار یا سکته قلبی استفاده می شود.…

    بیشتر بخوانید »