ENOXAPARIN

  • ENOXAPARIN

    ENOXAPARIN موارد مصرف: انوکساپارین در پیش گیری و درمان ترومبوز وریدهای عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش…

    بیشتر بخوانید »