DIPYRIDAMOLE

  • DIPYRIDAMOLE

    DIPYRIDAMOLE موارد مصــــــرف: دی ‎پیریدامول به  عنوان داروی کمکی همراه با دارو‌های ضدانعقاد خوراکی برای پیش گیری از ترومبو آمبولی پس از جراحی…

    بیشتر بخوانید »