DEXTRAN

  • DEXTRAN

    DEXTRAN موارد مصرف: دکستران در مواردی که نیاز به جایگزین سازی مایعات باشد و برای افزایش کوتاه مدت حجم خون در درمان…

    بیشتر بخوانید »