DESMOPRESSIN

  • DESMOPRESSIN

    DESMOPRESSIN موارد مصرف: دسموپرسین برای درمان دیابت بیمزه نوروژنیک، شب ادراری اولیه (با غلظت طبیعی ادرار)،‌ پرنوشی موقت و پرادراری همراه…

    بیشتر بخوانید »