DANAPAROID

  • DANAPAROID

    DANAPAROID موارد مصرف: داناپاروئید برای پیش گیری از ایجاد ترومبوز ورید عمقی در جراحی های عمومی یا اورتوپدی و همچنین در اختلالات…

    بیشتر بخوانید »