CLOPIDOGREL

  • CLOPIDOGREL

    CLOPIDOGREL موارد مصرف: کلوپیدوگرل در پیش گیری از اختلالات آترواسکلروتیک در بیماری عروق محیطی، پس از انفارکتوس میوکارد، حملات ایسکمی و…

    بیشتر بخوانید »