CARGLUMIC ACID

  • CARGLUMIC ACID

    CARGLUMIC ACID موارد مصرف: کارگلومیک اسید برای درمان افزایش آمونیاک خون مصرف می شود. عوارض جانبی: تعریق، اسهال، استفراغ، برادی کاردی و…

    بیشتر بخوانید »