ARGININE

  • ARGININE

    ARGININE موارد مصرف: آرژنین در درمان آلکالوز متابولیک شدید و درمان هایپرآمونیومی نوزادان مصرف می شود. هشدارها 1- خروج دارو از…

    بیشتر بخوانید »