APROTININ

  • APROTININ

    APROTININ موارد مصرف: آپروتینین در بیمارانی که در معرض خطر شدید از دست دادن خون در طول عمل جراحی قلب…

    بیشتر بخوانید »