AMINOCAPROIC ACID

  • AMINOCAPROIC ACID

    AMINOCAPROIC ACID موارد مصرف: این دارو در درمان و پیش گیری خونریزی‌های ناشی از فیبرینولیز شدید به کار می ‌رود. هشدارها 1-…

    بیشتر بخوانید »