INTERFERONS

 • PEGINTERFERON ALFA-2b

  PEGINTERFERON ALFA-2b موارد مصرف: این دارو به  تنهایی یا همراه با ریباورین برای درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن…

  بیشتر بخوانید »
 • PEGINTERFERON ALFA-2a

  PEGINTERFERON ALFA-2a موارد مصرف: این دارو درمان بیماران مبتلا به هپاتیت C مزمن و درمان بزرگسالانی HBeAg مثبت و HBeAg…

  بیشتر بخوانید »
 • INTERFERON GAMMA-1B

  INTERFERON GAMMA-1B موارد مصرف: این دارو برای کاهش احتمال بروز و شدت عفونت‌های شدید همراه با بیماری گرانولوماتوز مزمن و…

  بیشتر بخوانید »
 • INTERFERON BETA-1B

  INTERFERON BETA-1B موارد مصرف: این دارو برای درمان بیماران مبتلا به نوع متناوب بیماری مولتیپل اسکلروزیس مصرف می ‌شود. هشدارها 1-…

  بیشتر بخوانید »
 • INTERFERON BETA-1A

  INTERFERON BETA-1A موارد مصرف: این فراورده برای درمان اشکال عودکننده مولتیپل اسکلروزیس مصرف می ‌شود. هشدارها 1- به دلیل احتمال افزایش…

  بیشتر بخوانید »
 • INTERFERON ALPHA

  INTERFERON ALPHA موارد مصرف: اینترفرون های آلفا در درمان لوسمی hairy cell، کوندیلوما آکومیناتا، هپاتیت B و C مزمن فعال، سارکوم…

  بیشتر بخوانید »