IMMUNE GLOBULINES

 • TETANUS IMMUNE GLOBULIN

  TETANUS IMMUNE GLOBULIN موارد مصرف: این فراورده برای ایجاد ایمنی انتقالی برعلیه بیماری کزاز در افراد زخمی استفاده می‌ شود. موارد…

  بیشتر بخوانید »
 • RABIES IMMUNE GLOBULIN

  RABIES IMMUNE GLOBULIN موارد مصرف: این فراورده برای ایجاد ایمنی انتقالی علیه بیماری هاری همراه با واکسن ‌هاری در درمان…

  بیشتر بخوانید »
 • MEASLES IMMUNE GLOBULIN

  MEASLES IMMUNE GLOBULIN موارد مصرف: این فراورده برای ایجاد ایمنی علیه بیماری سرخک مورد استفاده قرار می گیرد. عوارض جانبی: درد…

  بیشتر بخوانید »
 • (INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN (IVIG

  (INTRAVENOUS IMMUNE GLOBULIN (IVIG موارد مصرف: این دارو برای درمان بیماران مبتلا به نقص دستگاه ایمنی، پورپورای ترمبوسیتوپنیک ایمنی، لوسمی…

  بیشتر بخوانید »
 • (INTRAMUSCULAR IMMUNE GLOBULIN (IMIG

  (INTRAMUSCULAR IMMUNE GLOBULIN (IMIG موارد مصرف: این فراورده برای پیشگیری یا درمان هپاتیت A، پیشگیری یا تخفیف علائم سرخک، جبران…

  بیشتر بخوانید »
 • HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN

  HEPATITIS B IMMUNE GLOBULIN موارد مصرف: این فراورده برای پیشگیری از بیماری هپاتیت B مصرف می ‌شود. عوارض جانبی: درد موضعی…

  بیشتر بخوانید »
 • ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN

  ANTI-THYMOCYTE GLOBULIN موارد مصرف: این دارو برای جلوگیری از رد پیوند اعضاء و درمان کم خونی آپلاستیک استفاده می ‌شود. هشدارها 1-…

  بیشتر بخوانید »
 • ANTI-D IMMUNE GLOBULIN

  ANTI-D IMMUNE GLOBULIN موارد مصرف: این فراورده به  منظور جلوگیری از ایجاد حساسیت نسبت به فاکتور Rh و جلوگیری از…

  بیشتر بخوانید »