ANTITIOXINS

 • TETANUS ANTITOXIN

  TETANUS ANTITOXIN موارد مصرف: این فراورده برای ایجاد ایمنی انتقالی علیه بیماری کزاز در افراد زخمی استفاده می‌ شود. هشدارها 1-…

  بیشتر بخوانید »
 • GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN

  GASEOUS GANGRENE ANTITOXIN موارد مصرف: برای درمان گانگرن و پیشگیری در بیماران با احتمال زیاد بروز عفونت مصرف می‌ شود. هشدارها:…

  بیشتر بخوانید »
 • DIPHTERIA ANTITOXIN

  DIPHTERIA ANTITOXIN موارد مصرف: این فراورده برای ایجاد ایمنی انتقالی و به منظور پیشگیری موقت یا درمان عفونت دیفتری مصرف…

  بیشتر بخوانید »
 • BOTULISM ANTITOXIN

  BOTULISM ANTITOXIN موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذا‌های آلوده…

  بیشتر بخوانید »
 • BOTULISM ANTITOXIN A+B+E

  BOTULISM ANTITOXIN A+B+E موارد مصرف: این فراورده در پیشگیری بعد از آلودگی و درمان بیماری بوتولیسم ناشی از خوردن غذا‌های آلوده…

  بیشتر بخوانید »
 • ANTISNAKE VENUM SERUM

  ANTISNAKE VENUM SERUM موارد مصرف: این فراورده درمان اختصاصی برای نیش مار‌های سمی است. هشدارها 1- هنگام تجویز، اکسیژن و…

  بیشتر بخوانید »
 • ANTISCORPION VENUM SERUM

  ANTISCORPION VENUM SERUM موارد مصرف: این فراورده در درمان علائم ناشی از سم عقرب مصرف می ‌شود. هشدارها 1- هنگام تزریق،…

  بیشتر بخوانید »